O nama

NITESCO d.o.o. je domaća kompanija sa sjedištem u Sarajevu. Njena osnovna djelatnost je nabavka, isporuka, montaža i održavanje hidrometeoroloških mjernih uređaja (automatske mjerne stanice, prenosivi uređaji za snimanje nivoa voda, poprečnih profila, te protoka rijeka i sl.), uz software-sku podršku i servis, te programiranje PLC-a. NITESCO d.o.o. djeluje i na polju nadzornih sistema — nabavka, distribucija i instaliranje kamera za potrebe sigurnosnog monitoringa objekata i drugih prostora. Veći procenat poslovanja je vezan za poznate kupce i poznate proizvođače opreme, a kompaniju čini stručni i mladi tim ljudi sa dugogodišnjim iskustvom i poznanstvom u ovom poslu. NITESCO d.o.o. je generalni zastupnik i distributer za BiH proizvođača hidrometeorološke opreme SEBA Hydrometrie GmbH sa sjedištem u Kaufbeurenu, Njemačka. Kroz više od 50 godina, SEBA Hydrometrie proizvodi modernu opremu za mjerenje nivoa i kvalitete podzemnih i površinskih voda, te mjerenje protoka vode i meteoroloških parametara, putem mobilnih i stacionarnih visokokvalitetnih sistema. Također, NITESCO d.o.o. surađuje sa i zastupa njemačku kompaniju G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH koja se također bavi meteorološkim mjerenjima, odnosno sistemima za praćenje vremenskih uvjeta na autocestama, zatim praćenje vremenskih parametara koji utiču na agrikulturu i hortikulturu, uključujući rad na vjetroelektranama kroz mjerenje smjera i brzine vjetra i drugih važnih parametara. Nitesco d.o.o. ima ugovore i višegodišnje iskustvo sa značajnim državnim institucijama kao što su Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, Agencija za vodno područje sliva Jadranskog mora, MostarJU “Vode Srpske”, Bijeljina, sa kojima od početka radi na održavanju više od 70 instaliranih hidrometeoroloških objekata, a odnedavno Nitesco d.o.o. posluje i sa mnogim kompanijama u čijem vlasništvu su mini-hidroelektrane, gdje nudi monitoring nivoa, kvalitete i protoka vode. Naš općeniti fokus usmjeren je na pomoć Bosni i Hercegovini u postizanju veće učinkovitosti u javnom sektoru energije uz očuvanje okoliša i cilj mu je sebe postaviti kao vodeću kompaniju u području hidrometeorologije. Očuvanje prirodnog okoliša je prioritet za nas i prožima svaki aspekt našeg djelovanja. Stalno pratimo vode kompletne regije i njihov kvalitet, te kvalitet zraka kroz sve naše redovne dužnosti i obaveze, kako iz ličnog interesa, tako i na osnovu potpisanih ugovora i postojećih aktivnih projekata, bez obzira na veličinu. Ponosni smo na činjenicu da se sva naša oprema za pomenuti monitoring napaja solarnom energijom. Vrlo smo svjesni EU i domaćih hidrometeoroloških, solarnih i globalno ekoloških propisa u cijeloj jugoistočnoj Europi i stalno tražimo ravnotežu između energetske učinkovitosti, praktičnosti inžinjeringa i očuvanja okoliša. Ponosimo se uspjesima koje smo postigli do sada. Nitesco kadar je dostigao ovaj nivo stručnosti kroz rad na brojnim uspješnim projektima i prije rada u samoj kompaniji. Naš stručni tim čini šest vrijednih i sposobnih mladih ljudi, uvijek spremnih na učenje i timski rad. Naša vizija je izgraditi se još više, proširiti naše horizonte, a biti tehnički stručnjak i pouzdan partner kompanijama i organizacijama u regiji i šire.