Novosti

Nitesco d.o.o. je promijenio adresu poslovanja!

Nova lokacija je na adresi: Franjevačka 6 / Sarajevo

 

 

starije_novosti

Nitesco d.o.o. u saradnji sa SEBA Hydrometrie GmbH, Njemačka, je prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, izvršio donaciju jedne hidrološke stanice koja će na principu radar senzora mjeriti vodostaj i protok rijeke Bosne u gradu Maglaju. Uz spomenuto, Agencija je omogućila sredstva za nabavku i postavljanje senzora za mjerenje temperature i vlažnosti zraka na istoj lokaciji, kao i za LED panel koji će prikazivati „uživo“ te izmjerene vrijednosti. Automatska mjerna stanica HS Maglaj Grad zvanično je puštena u rad 8.7.2015. Više možete pročitati na slijedećim linkovima: maglaj.net i maglajinfo.com | Datum posta: 9.7.2015.

maglaj_displej

____________________

Nitesco će prisustvovati Radnom skupu Svjetskog dana voda 2015., koji će se održati 20.03.2015. godine u Mostaru, sa temom “Voda i održivi razvoj”.

water_2

Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, Opća skupština UN-a je rezolucijom od 22.2.1993. odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto. Tako je npr. 1995. godine obilježen pod motom: “Žene i voda”, 2006. godine: “Voda i kultura”, a 2014. godine: “Voda i energija”. Svakog dana prosječno kućanstvo potroši oko 50 litara vode na ispiranje WC-a, jedan od šest ljudi na Zemlji nema dnevnih 20-50 litara osigurane svježe vode, a svakodnevno od posljedica nedostatka vode umire 3.800 djece. Prema procjenama čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta.

(Izvor: Wikipedia) | Datum posta: 12.3.2015.